KPS KAUÇUK meta name="description" content="KPS KAUÇUK">

'Plastik ve Kauçuk' sektörü İSO 500'ün ilk 10'unda

Plastik ve Kauçuk Sektörü İSO 500’de en çok işletmesi yer alan 10 sektörden biri oldu

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED), İstanbul Sanayi Odası (iSO) ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren plastik ve kauçuk sektörünün durumunu analiz eden bir rapor sundu. İmalat sanayinin bütün kollarında olduğu gibi, plastik sektörü için de zor geçen 2015’in izlerinin firma göstergelerine de yansıdığı listeyi değerlendiren PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, şu ifadeleri kullandı: "Listede yer alan tüm imalatçılarımızı kutluyorum. Zor geçen bir yılı atlattık. İSO 500, adından da anlaşılabileceği gibi, ülkemizin en büyük sanayicileri. Plastik sektörü açısından, büyük firmalarımız sektörümüzün lokomotifi özelliğini taşıyor. Demek ki, plastik sektörü ivedilikle Türkiye gündemine girmeli ve stratejik olarak ele alınmalı. Plastik geleceğin malzemesi. Sanayide, altyapıda, refahta rakiplerimizle yarışmak istiyorsak plastiğe bakmalıyız. Kimse bunu göz ardı etmemeli."

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” (İSO Birinci 500) listesinde, plastik ve kauçuk sektörü İSO 500’de en çok işletmesi yer alan 10 sektörden biri oldu. Bununla birlikte; dünyanın yedinci, Avrupa’nın ikinci büyük üretim kapasitesine sahip olan Türkiye plastik sektörünün en büyükleri olan firmaların 2015’i zorlanarak geçirdiği gözlendi. 

PLASFED raporuna göre rakamlar
Türkiye plastik sanayisinin çatı kuruluşu Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED), İSO Birinci 500 listesine giren Türkiye’nin en büyük plastik imalatçılarının verilerini değerlendiren bir rapor hazırladı. Rapora göre, listede yer alan plastik imalatçılarının 2015’te satış hasılatları, bir önceki yıllara göre yüzde 6,4 oranında artarak 7 milyar 696 milyon TL oldu. Üretimden satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 7,9 oranında artarak 6 milyar 932 milyon TL düzeyine geldi. İSO Birinci 500 listesine giren büyük firmalarda ihracatta, istihdamda ve kârlılıkta ise gerileme gözlendi. 
Plastik sektöründeki firmaların İSO Birinci 500’deki bütün firmalar içinde, üretimden satışlardaki payı yüzde 1,5 ile aynı kaldı. Brüt katma değer payı 0,3’e geriledi. İhracat payı da 0,8’e indi. 
Kauçuk firmalarının satış hasılatı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,1 oranında artarak 6 milyar 402 milyon, üretimden satışlar ise yüzde 2,9 oranında artarak 5 milyar 616 milyon TL düzeyine çıktı. Kauçuk firmalarının, İSO Birinci 500 firmaları içinde, üretimden satışlar içindeki payı 1,2, satış hasılatı içindeki payı 1,3, ihracat içindeki payı 2,1 oldu. Büyük kauçuk firmalarında da istihdam kaybı gözlendi. 

"Küçükler hızlanıyor, büyüklerin payı azalıyor"

PLASFED raporunda, plastik sektöründe İSO Birinci 500’e giren -göreli olarak büyük- firmaların, toplam plastik sektörü üretimi içinden aldığı pay, 2015’te yüzde 8,4 oranındayken, bu oran 2015 listesinde yüzde 8’e, ihracatından aldığı pay 2014’te yüzde 12,3 iken, 2015’de yüzde 8,4’e geriledi. 
İSO Birinci 500 listesine giren kauçuk firmaları da benzer biçimde, toplam kauçuk sektörünün üretimindeki payı 2014’te yüzde 78 iken, bu oran 2015’de yüzde 70,8’e, ihracattaki pay ise yüzde 49’dan yüzde 43,8’e geriledi. 
 

"İmalatçılar düşük kârlılığa rağmen direniyor"
PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, İSO Birinci 500 listesine yönelik PLASFED çalışmasına yönelik yaptığı değerlendirmede, “İmalatçılarımızı kutluyorum, düşük kârlılığa rağmen direniyorlar” dedi. 
Zor bir yılı atlatan imalat sanayinde ülke olarak yine zor bir döneme girildiğini belirten Aksoy, şu değerlendirmeyi yaptı:
“İSO 500, adından da anlaşılabileceği gibi ülkemizin en büyük 500 sanayicileri. Plastik sektörü açısından, büyük firmalarımız sektörümüzün lokomotifi özelliğini taşıyor. Demek ki, plastik sektörü ivedilikle Türkiye gündemine girmeli ve stratejik olarak ele alınmalı. Plastik geleceğin malzemesi. Sanayide, altyapıda, refahta rakiplerimizle yarışmak istiyorsak plastiğe hak ettiği önemle, aciliyetle bakmalıyız.”

"Büyük emeklerle kazanılan dünya unvanları kaybedilmemeli"
Plastik sektörünün kendine özgü yapısı nedeniyle çok sayıda küçük imalatçının faaliyet gösterdiğini hatırlatan Selçuk Aksoy, büyük firmaların sektörün lokomotifi olarak yaptığı Ar-Ge ve yatırımlarla sektöre yön vermesi gerektiğini vurguladı. Aksoy, “Ölçek ekonomisini tutturup ülke sektörü olarak bizi güçlü kılması gerekiyor. Özel sektör yatırımları son yıllarda yerinde sayıyor. Buna, geçici olduğunu umduğumuz bölgesel krizlerin realize olması, 2015’te bir de kur dalgalanması eklenince, sayılar ve oranlar biraz şaştı” dedi. 
Selçuk Aksoy, düşük kârlılıklara rağmen direnen plastik sektörünün büyük emeklerle Türkiye’ye kazandırdığı dünyanın yedinci, Avrupa’nın ikinci büyük kapasiteye sahip ülkesi unvanını kaybetmek istemediklerini kaydetti. Aksoy, “Bir an önce; Türkiye’de üretilmediği için alamadığımız, zorunlu ithalatçı olduğumuz hammadde tedarikinde rekabetçi bir fiyat için dış ticaret uygulamalarının gevşetilmesi, sektörümüze Ar-Ge desteğinin özel hale getirilmesi, üretim teşviklerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Daha uzun vadede ise plastik sektörünün stratejik olduğu kabul edilerek özel bir ekonomik ilgi odağı olarak görülmesini istiyoruz” dedi.

"PLASFED çatısı altında yer alan kauçuk firmaları da dahil edildiğinde 32 büyüğümüz var"
PLASFED Raporu’nda, “İSO - Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 Özel Sayısı“ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı’nda tarif edilen NACE Rev.2, 2015 Kod: 22 “Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı” altında yer alan firmalar dikkate alınarak değerlendirildi. Ancak, Selçuk AKSOY; bazı firmaların plastik endüstrisinin önemli imalatçıları olarak farklı NACE kodu altında kayıtlı olduğunu, dolayısıyla listede yer alan sektör temsilcilerinin sayısında farklılık görülebileceğini belirtti. Buna göre; rapor verileri 20 plastik ve kauçuk sektör firmasını kapsamakla birlikte, totalde 32 sektör temsilcisi listede yer alıyor.